به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) سومین نشست از دومین دوره برگزاری سلسله نشست‌های “تاریخ شفاهی کتاب» با حضور ابوالقاسم اشرف‌الکتابی، مدیر انتشارات “اشرفی» در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار می‌شود. دوره جدید برگزاری سلسله نشست‌های “تاریخ شفاهی کتاب» با مدیریت نصرالله حدادی، نویسنده و پژوهشگر حوزه نشر کتاب از فروردین‌ماه سال 1396 آغاز