خیابانی در کاشان به نام ملک‌شهمیرزادی شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، حدود سه ماه قبل شهرداری کاشان به پاس خدمات دکتر محمدصادق ملک شهمیرزادی، باستان‌شناس پیشکسوت که دست‌کم چهارفصل مطالعه و کاوش در این محوطه‌ی تاریخی انجام داده است، پیشنهاد نامگذاری یکی از خیابان‌های بی‌نام این شهرستان را به نام وی داد که خوشبختانه با تأیید در جلسه نهایی، روز یکشنبه (سوم اردیبهشت) تابلویی که به نام وی بود، در خیابانِ موردنظر نصب شد.

این خیابان پیش از این بدون نام بود و از نظر قرارگیری، خیابان اصلی الغدیر کاشان را به منتهی علیه شمالی محوطه‌ تاریخی سیلک متصل می‌کند. به دنبال پیگیری‌ها و اجرایی شدن طرح “سایت موزه سیلک» این خیابان محور اصلی ورودی محوطه‌ تاریخی سیلک خواهد شد.

محمدصادق ملک‌شهمیرزادی متولد ۱۳۱۹ در شهمیرزاد استان سمنان است، او در کودکی به تهران آمد و در سال ۱۳۳۹ از دبیرستان علمیه تهران دیپلم طبیعی خود را گرفت. با اینکه ادامه تحصیل در رشته پزشکی برایش فراهم بود، اما علاقه وافر به باستان‌شناسی او را به گروه باستان‌شناسان دانشگاه تهران کشاند. او کارشناسی ارشد خود را در ۱۳۴۸ از دانشگاه شیکاگو و دکتری را در ۱۳۵۶ از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرد و در حدود چهارفصل در این محوطه‌ تاریخی کاوش انجام داد.

وی طرح بازنگری حریم این محوطه‌ تاریخی را نیز با همکاری هیات خارجی به سرانجام رساند. از شهمیرزادی تا کنون کتاب‌های “ای‍ران‌ در پ‍ی‍ش‌ از ت‍اری‍خ‌، ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ از آغ‍از ت‍ا س‍پ‍ی‍ده‌دم‌ ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌»، “زی‍گ‍ورات‌ س‍ی‍ل‍ک‌»، “آق‌ت‍پ‍ه‌»، “روستائیان سیلک»، “سفال دوره نوسنگی در فلات مرکزی ایران»، “س‍ف‍ال‍گ‍ران‌ س‍ی‍ل‍ک‌ گ‍زارش‌ ف‍ص‍ل‌ س‍وم‌ طرح‌ ب‍ازن‍گ‍ری‌ س‍ی‍ل‍ک‌» و… به چاپ رسیده است.

شهمیرزادی ۲۰ اردیبهشت سال گذشته چهارمین تندیس دکتر عزت‌الله نگهبان را از سوی انجمن علمی باستان‌شناسی از آن خود کرد.